+48 1343 539 45

sancro@sancro.pl

Język: 

Polityka prywatności

Witamy na stronie – www.sancro.pl – należącej do FABRYKI MEBLI ”SANCRO” SP. Z O. O. 
Poniżej zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto będzie administratorem Państwa danych?
 Administratorem Państwa danych będzie: FABRYKA MEBLI ”SANCRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 38-430 Miejsce Piastowe, Targowiska 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000151888, REGON: 004010024, NIP: 687-000-54-09, adres e-mail: sancro@sancro.pl, nr tel.: 13-43-536-28, dalej: „Spółka”.

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?
Państwa dane będą przetwarzane w celu przesyłania Państwu korespondencji marketingowej informującej o działalności i ofercie handlowej Spółki– tak, jak miało to miejsce dotychczas. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres prowadzenia z Państwem korespondencji, o ile oczywiście nie zgłoszą Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Komu możemy przekazać Państwa dane? 
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym ze Spółką firmom informatycznym.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasza wola utrzymywania z Państwem bieżącego kontaktu, prowadzenie korespondencji (na takich zasadach jak dotychczas) oraz informowania o działalności lub ofercie Spółki. Zgodnie z RODO – te okoliczności stanowią tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę jako administratora Państwa danych osobowych, co jednocześnie czyni ich przetwarzanie zgodnym z prawem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?
O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także do przenoszenia danych. Posiadanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym. Jeśli chcą Państwo skorzystać z ww. praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny: 38-430 Miejsce Piastowe, Targowiska 1A lub drogą e-mailową na adres: sancro@sancro.pl. Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Realizując obowiązek wynikający z RODO, jeszcze raz pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych. Prawo to mogą Państwo wykonać w dowolnym momencie i nieodpłatnie. Po wniesieniu sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych i nie będziemy mogli wysyłać już Państwu żadnej korespondencji.

„Cookies” 
Serwis www.sancro.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, aby dostosować serwis do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, brak zmian oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Wykorzystywane na serwisie pliki cookies są bezpieczne, nie przenoszą wirusów lub innych niechcianych oprogramowań szkodliwych. Służą one identyfikacji wykorzystywanego oprogramowania i indywidualnemu dostosowaniu Serwisu. Stosowane pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych. Cookies używają też serwisy, do których znajdują się odwołania. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w przeglądarce internetowej, aż do całkowitego blokowania plików cookies. Powyższe zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki. Istnieje również możliwość usunięcia zapisanych plików cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Kontakt
Użytkownicy serwisu internetowego www.sancro.pl mają możliwość zadawania pytań poprzez wysłanie wiadomości e-mail sancro@sancro.pl Firma Fabryka Mebli ”SANCRO” Sp. z o.o. przechowuje korespondencję dla celów statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pytania i sugestie użytkowników strony.