Wyniki konkursu ofert dla zapytania Nr 1 z dnia 14.03.2016

Targowiska, 2016.04.01

Informacja o wyniku postępowania - dotyczy przedmiotu zamówienia: Dwustronna formatyzerko-oklejarka

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: HOMAG Polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 24, 63-000 Środa Wielkopolska

Uzasadnienie wyboru:

Oferta HOMAG Polska Sp. z o.o. spełnia wszystkie wskazane w zapytaniu ofertowym minimalne parametry. Otrzymane oferty zostały ocenione pod kątem kryteriów wskazanych w zapytaniu – wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę cenę i zaproponowane warunki gwarancji. 

 

Do upływu terminu składania ofert otrzymano oferty od poniższych Wykonawców:

  1. HOMAG Polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 24, 63-000 Środa Wielkopolska, cena netto 340 000,00 EUR; po przeliczeniu według kursu NBP z dn. 01/04/2016 (1 EUR = 4,2387 PLN) - 1 441 158,00 PLN; przyznane punkty - 70,00 pkt. w ramach kryterium cena, 30,00 pkt. w ramach kryterium okres gwarancji;
  2. SCM Group Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka 133, 62-002 Suchy Las, cena netto: 372 000,00 EUR; po przeliczeniu według kursu NBP z dn. 01/04/2016 (1 EUR = 4,2387 PLN) - 1 576 796,40 PLN;  przyznane punkty - 63,98 pkt. w ramach kryterium cena, 30,00 pkt. w ramach kryterium okres gwarancji;
  3. TEKNIKA S.A. ul. Zawiszy 12/40 01-167 Warszawa; cena netto: 377 500,00 EUR; po przeliczeniu według kursu NBP z dn. 01/04/2016 (1 EUR = 4,2387 PLN) - 1 600 109,25 PLN; przyznane punkty - 63,05 pkt. w ramach kryterium cena, 30 pkt. w ramach kryterium okres gwarancji;